Scroll to top

Τι χρυσάφι του Λασιθίου


No comments

Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Κουτσουρά ιδρύθηκε το 1983 από 149 παραγωγούς της περιοχής Κουτσουρά του Νομού Λασιθίου. Σήμερα απαριθμεί 227 μέλη από τα οποία καλλιεργούν συνολικά 4.118 στρέμματα με ελιές και ένα ποσοστό από αυτούς διαθέτουν ιδιόκτητα θερμοκήπια με κηπευτικά. Μέλος της ΟΠ του Κουτσουρά είναι και ο ΑΣ Σταυροχωρίου. Η κύρια δραστηριότητά του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή μεταποίηση και εμπορία ελαιολάδου  συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΠ Σητείας Λασιθίου Κρήτης και νωπών (εκτός εποχής) κηπευτικών προϊόντων (αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά κλπ). Πρόσφατα, και σύμφωνα με την ΥΑ 4384/26/04/2016, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κουτσουρά, μετονομάστηκε σε Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Κουτσουρά.

Προϊόντα & Δραστηριότητες ΑΣ Κουτσουρά

H παραγωγή ελαιολάδου του ΑΕΣ Κουτσουρά είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/2.3. Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου από τους παραγωγούς ξεκινάει γύρω στις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται γύρω στις 15 Φεβρουαρίου.

Από το ελαιοτριβείο της ΟΕΦ παράγονται κατά μέσο όρο 450 – 550 τόνοι άριστης ποιότητας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητείας.

Ο ΑΕΣ Κουτσουρά κάνει πράξη τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του, εφαρμόζοντας σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης – ανακύκλωσης των αποβλήτων και παραπροϊόντων του ελαιοτριβείου του. Η ΟΕΦ εγκατέστησε και λειτουργούσε από την ελαιοκομική περίοδο 2008 – 2009 μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου (κατσίγαρος), καθώς και των παραπροϊόντων του ελαιοτριβείου (ελαιοπυρήνα και φύλλα), παράγοντας εμπορεύσιμο εδαφοβελτιωτικό άριστης ποιότητας ενώ στη διάρκεια του τριετούς προγράμματος ΟΕΦ που υλοποίησε την τριετία 2015-2018 εγκατέστησε σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που περιλαμβάνει δεξαμενή διαστάσεων 9×9 όπου συγκεντρώνεται η λάσπη που παράγεται από το διφασικό decanter του ελαιοτριβείου μέχρι την περαιτέρω διαδικασία της κομποστοποίησης. Στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων επεξεργάζεται το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται στο ελαιοτριβείο, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εκροή υγρών.

Ο ΑΕΣ δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και παραλαβή των προϊόντων  “εκτός εποχής” που παράγονται τους χειμερινούς μήνες και η διακίνησή τους ξεκινάει από τα τέλη Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου του επόμενου έτους.

Από το συσκευαστήριό παραλαμβάνονται, τυποποιούνται, συσκευάζονται και προωθούνται στις αγορές κατά μέσο όρο:

  • 500 τόνοι αγγούρια
  • 500 τόνοι τομάτες
  • 300 τόνοι πιπεριές

Οργάνωση Παραγωγών του ΑΕΣ Κουτσουρά

Ο ΑΕΣ Κουτσουρά αναγνωρίσθηκε πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με την ΥΑ 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) και τροποποίησε το καταστατικό του σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013. Η Οργάνωση Παραγωγών αριθμούσε 227 μέλη τα οποία καλλιεργούσαν 4.118 στρέμματα με ελιές ποικιλίας Κορωνέϊκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β)’ περί της αρμόδιας αρχής, ο ΑΕΣ Κουτσουρά κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου αριθμώντας 225 μέλη με μέσο όρο εμπορευθείσας αξίας της τελευταίας διετίας 335.568,16 €. η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ’ 22882/31-1-2018 απόφαση της ΔΑΟΚ.

Η Ο.Π. με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Εργασίας στόχος είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και η ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της ΟΕΦ.

Καταγραφή αναγκών και δραστηριοτήτων προς υλοποίηση

Κατόπιν της επιτυχούς εκτέλεσης του προγράμματος των ΟΕΦ σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014, η ΟΕΦ συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, την αύξηση των πωλήσεών του, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ ΑΕΣ Κουτσουρά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την τήρηση των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΑΕΣ Κουτσουρά είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών μελών της. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΟΠ προσφέροντας τεχνογνωσία ή/και επιστημονική υποστήριξη, και προτείνοντας στοχευμένες λύσεις.

Post a Comment