Scroll to top

Διαρκής βελτίωση και προστιθέμενη αξία προϊόντος


No comments

Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ είναι η πρώην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας, (Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ.), η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2002 μετά από πρωτοβουλία 9 Α.Σ.Ο. (ελαιοτριβείων του δήμου Μονεμβασιάς – Λακωνίας). Πλέον τα ελαιοτριβεία που αποτελούν την ΚΑΣΕΛΛ είναι 8 στον αριθμό. Κοινός στόχος ήταν η δημιουργία μονάδας τυποποίησης του ελαιολάδου της περιοχής για την ανάδειξη της εξαιρετικής ποιότητάς του και την αναβάθμιση της αξίας του.

Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν πλέον τα 8 υπερσύγχρονα και αναβαθμισμένα ελαιοτριβεία και μία ισχυρή ομάδα 3.500 περίπου ελαιοπαραγωγών – μελών (μετόχων). Τo 2005 ολοκληρώθηκε η κατασκευή σύγχρονης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου η οποία ενισχύθηκε με τη δημιουργία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου καλλιέργειας, παραγωγής και τυποποίησης.

Η εταιρία συσκευάζει και διακινεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εκλεκτής ποιότητας από τις μοναδικές ποικιλίες ελιάς, Κορωνέικη (70-80%) και Αθηνοελιά (20-30%).  Στα ελαιοτριβεία που παράγεται το ελαιόλαδο που τυποποιείται στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ψυχρής έκθλιψης, ενώ το παραγόμενο ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας και κάτω από αυστηρό έλεγχο υγιεινής και με την υποστήριξη σύγχρονου εξοπλισμού. Συνέπεια των παραπάνω είναι η παραγωγή ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας με μέτρια φρουτώδη γεύση, χρυσοπράσινο χρώμα και ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα κάτω <0,4%.

Η ΚΑΣΕΛΛ τυποποιεί υπό τις εμπορικές ονομασίες:

  • ΕΝΝΕΑ
  • ΦΙΛΑΙΟΣ
  • ΦΙΛΑΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Από το 2002 έως και σήμερα, η ΚΑΣΕΛΛ φροντίζει να ενισχύει τα ελαιοτριβεία και το τυποποιητήριο – συσκευαστήριο με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα παραγωγής. Σήμερα, διαθέτει 8 υπερσύγχρονα ελαιοτριβεία, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της εποχής αλλά και της ΟΕΦ, και διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην παραγωγή και τυποποίηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Τα ελαιοτριβεία είναι τοποθετημένα σε ακτίνα περίπου 10 χλμ, περιμετρικά της μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας.

Οργάνωση Παραγωγών ΚΑΣΕΛΛ

Όλες οι ενέργειες της ΚΑΣΕΛΛ και των μελών της έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ελαιόλαδου και κατ’ επέκταση τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το προϊόν και της θέσης του στην αγορά εντός και εκτός συνόρων. Για το σκοπό αυτό η ΚΑΣΣΕΛ αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε η δημιουργία Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών που αναγνωρίστηκε βάσει της ΥΑ 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) και συμμετείχε στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. 611/2014. Την Ε.Ο.Π ΚΑΣΕΛΛ αποτελούσαν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών του ΑΣ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, ΑΣ Αγγελώνας, ΑΣ Νόμιων-Φουτίων-Μονεμβασιάς, ΑΣ Ασωπού, ΑΣ Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου Ταλάντων Μονεμβασιάς και ΑΣ Συκέας. Με τη συμμετοχή των 835 ελαιοπαραγωγών της ΕΟΠ συνέχισε την ανοδική πορεία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας για την ισχυροποίηση και ανάδειξη των ποιοτικών ελαιοκομικών της προϊόντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β)’ περί της αρμόδιας αρχής, η ΚΑΣΕΛΛ κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) Ελαιολάδου και Ελιάς.

Την ΕΟΠ ΚΑΣΕΛΛ αποτελούν οι κάτωθι Οργανώσεις Παραγωγών:

  • ΟΠ ΑΕΣ Αγ. Δημητρίου Ζάρακα (109 παραγωγοί)
  • ΟΠ ΑΣ Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου Ταλάντων (120 παραγωγοί)
  • ΟΠ ΑΕΣ Ασωπού (325 παραγωγοί)
  • ΟΠ ΑΕΣ Νομίων- Φουτίων (82 παραγωγοί)
  • ΟΠ ΑΕΣ Συκέας (320 παραγωγοί)

Καταγραφή αναγκών και δραστηριοτήτων προς υλοποίηση

Κατόπιν της επιτυχούς εκτέλεσης του προγράμματος των ΟΕΦ σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014, και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτό με τη συμμετοχή της ΕΟΠ της ΚΑΣΕΛΛ στο πρόγραμμα των ΟΕΦ και τη συμμετοχή των ΟΠ του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού (Α.Ε.Σ.) Αγίου Δημητρίου Ζάρακα (104 παραγωγοί), Α.Ε.Σ. Αγγελώνας (173 παραγωγοί), Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (Α.Σ.Ε.) Νομίων – Φουτίων – Μονεμβασιάς (101 παραγωγοί), Α.Ε.Σ. Ασωπού (340 παραγωγοί) και Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου Ταλάντων Μονεμβασιάς (117 παραγωγοί), με την συμμετοχή συνολικά 835 ελαιοπαραγωγών, η ΕΟΠ ΚΑΣΕΛΛ  επιθυμεί την συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα των ΟΕΦ σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, την αύξηση των πωλήσεών του, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της ΕΟΠ της ΚΑΣΕΛΛ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου τυποποιημένου ελαιόλαδου. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΓΕ Λακωνία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την τήρηση των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος. Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΟΠ προσφέροντας τεχνογνωσία ή/και επιστημονική υποστήριξη, και προτείνοντας στοχευμένες λύσεις.

Post a Comment