Scroll to top

Γλοισπόριο: Μια καταστρεπτική ασθένεια που απαιτεί προληπτική αντιμετώπιση


No comments

Του Στέλιου Βαπορίδη, Γεωπόνου

 Η ελαιοκομική περίοδος 2016-2017 αφήνει έναν αρνητικό απολογισμό, ως επακόλουθο μιας δύσκολης χρονιάς με μειωμένη παραγωγή, τόσο στην επιτραπέζια όσο και στην ελαιοπαραγωγική ελιά.

Λίγο η μείωση αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων- λόγω κόστους-, λίγο οι καιρικές συνθήκες, δημιούργησαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την έξαρση εχθρών και ασθενειών, που μας δημιουργεί μια σειρά προβληματισμών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Θα εστιάσουμε στη βασικότερη και πιο ζημιογόνα μυκητολογική ασθένεια που αντιμετωπίσαμε, το Γλοιοσπόριο (Colletotrichum accutatum ).

Η foodstandard με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους του προγράμματος 611 των Ο.Ε.Φ. και σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους αξιολόγησε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις καταγραφές των καλλιεργητικών φροντίδων, στα τετράδια των παραγωγών.

Η μελέτη αυτή επισφραγίστηκε με την εποικοδομητική συνεργασία με τους καθηγητές του Γ.Π.Α. αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη προστασία της παραγωγής βάσει του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Μία από αυτές τις συλλογικές προσπάθειες ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο με την Hμερίδα Εκπαίδευσης των ελαιοπαραγωγών του ΑΣ “Ένωση Αγρινίου”.

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Τσιτσιγιάννης, εστίασε τόσο στην αιτιολογία και επιδημιολογία του γλοιοσπορίου, όσο και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του με γνώμονα αφενός τη προστασία των παραγωγών και αφετέρου του περιβάλλοντος.

Το Γλοιοσπόριο (Colletotrichum accutatum ), αποτελεί τη σοβαρότερη και πλέον καταστρεπτική ασθένεια των ελαιοκαρπών, σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλές υγρασίες υποβαθμίζοντας ποιοτικά τόσο τις επιτραπέζιες όσο και τις ελαιοπαραγωγικές ελιές.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι προσβολές μπορεί να επανέρχονται κάθε χρόνο ανάλογα με:

  • Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή: ζέστη, βροχή, ομίχλη, υγρασία ή πολλές και παρατεταμένες δροσιές, που συνδέονται άμεσα με επιδημίες της ασθένειας (optimum 20-27 °C).
  • Συχνά και υπερβολικά ποτίσματα, τα οποία δημιουργούν επιδημίες σε περιοχές που αρδεύονται και ενδημεί η ασθένεια.
  • Την ευπάθεια της καλλιεργούμενης ποικιλίας.
  • Την παρουσία διαθέσιμων μολυσμάτων σε καρπούς, φύλλα και κλάδους.
  • Την παθογόνο ικανότητα του μύκητα (ένας μουμιοποιημένος καρπός στο δένδρο υπό κατάλληλες συνθήκες δύναται να επιμολύνει έως και το 100% των καρπών).
  • Την παρουσία του Δάκου της ελιάς, ως αποτέλεσμα δευτερογενούς προσβολής.

Βασιζόμενοι στα ανωτέρω, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης, το οποίο επικεντρώνεται στα κάτωθι:

  • Τρόποι κλαδέματος που στοχεύουν στον καλύτερο αερισμό του δένδρου με ταυτόχρονο περιορισμό της υγρασίας.
  • Απομάκρυνση προσβεβλημένων οργάνων και καρπών με μολύσματα του παθογόνου.
  • Ψεκασμοί με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα τις περιόδους των έντονων υγρασιών.
  • Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς

Αξίζει να αναφέρουμε πως με την έγκαιρη αντιμετώπιση την περίοδο της Άνοιξης, μπορούμε να περιορίσουμε τους φθινοπωρινούς ψεκασμούς, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε τη ζωτική σημασία της λίπανσης μιας και η κατάρτιση ενός ορθολογικού σχεδίου εκτός της ποιοτικής παραγωγής, μπορεί να “θωρακίσει” το δένδρο εξασφαλίζοντάς του μία επιπρόσθετη προστασία.

Το Γλοιοσπόριο, αναπόφευκτα, έχει μπει για τα καλά στη καθημερινότητα, παραγωγών και γεωπόνων. Εντούτοις, μέσα απ το τρίπτυχο πρόγνωση, πρόληψη αντιμετώπιση και την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μπορεί να περιοριστεί, δίνοντας την προσδοκώμενη παραγόμενη ποσότητα και προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν, είτε πρόκειται για επιτραπέζια ελιά είτε για ελαιόλαδο.