Scroll to top

«Ένωση Αγρινίου», με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα


No comments

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) «Ένωση Αγρινίου», πλέον Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου (Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου»), ιδρύθηκε το 1930 από τους Συνεταιρισµούς των καπνοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών των επαρχιών Τριχωνίδας, Ξηροµέρου και Βάλτου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Α.Σ. ιδρύθηκε με βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της οικονομίας των μελών του, με την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Το 1935 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Έκτοτε, ενδυναμώνοντας συνέχεια το ρόλο του στα αγροτικά δρώμενα του Νομού, προχώρησε στην δημιουργία μονάδων επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του, όπως το πρώτο συνεταιριστικό εργοστάσιο στην Δυτική Ελλάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών, το 1954.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινωνικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες του. Ειδικότερα, η μετακατοχική και μετεμφυλιακή περίοδος με την δραματική κατάσταση που επικρατούσε στις αγροτικές περιοχές και την έλλειψη άλλου οργάνου εκπροσώπησης των συμφερόντων του συνόλου των αγροτών, οδήγησαν την Οργάνωση σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις επίλυσης της πληθώρας των προβλημάτων που συσσώρευσαν οι δύσκολες περίοδοι που προηγήθηκαν.

Ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου», με παρουσία σχεδόν ενός αιώνα στην περιοχή, έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Σήμερα, διαθέτει τρία (3) εργοστάσια, μέσω των οποίων επεξεργάζονται τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, και δεκατέσσερα (14) υποκαταστήματα, χωροθετημένα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών του.

Υλοποιώντας ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλάνο που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς.

Το 2006 – 2007, ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» προχώρησε σε εκσυγχρονισμό των εργοστασίων επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, παραγωγής ζωοτροφών και παραγωγής αποξηραμένης μηδικής (pellets). Επενδύοντας κεφάλαια ύψους 2.000.000 € κατάφερε να αυξήσει τη δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής, βελτιώνοντας περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων της.

Ειδικά, όσο αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά προϊόντα του, όπως η Κονσερβολιά και οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών, η προσπάθεια εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά τροφίμων. Αποτελέσματα όμως τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης.

Δραστηριότητες

Παράλληλα, με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων της αλλά και την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης, καινοτόμων πρακτικών και νέων καλλιεργειών, η Οργάνωση επιχειρεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικής ισχύος, αλλά και την αναβάθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών της καλλιέργειας.

Σε αυτό συμβάλει το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και η δυναμική που παρουσιάζει ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» και οι 142 εργαζόμενοί του που σε καθημερινή βάση παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στα μέλη, ενώ παράλληλα διερευνούν μελλοντικές προοπτικές μέσω συνεργασιών με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετέχοντας σε πειραματικά και πιλοτικά προγράμματα.

Ο Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” σήμερα διαχειρίζεται τα παρακάτω εργοστάσια και εγκαταστάσεις:

 • Εργοστάσιο ζωοτροφών, δυναμικότητας 20.000 τόνων, με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και με την εμπειρία των εργαζομένων, παράγει προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων
 • Εργοστάσιο ελαιών, το μοναδικό με στεγασμένες δεξαμενές
 • Εργοστάσιο μηδικής, ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον, αφού για την ξήρανση το ρυπογόνο πετρέλαιο έχει αντικατασταθεί από τη βιοενέργεια του πυρηνόξυλου
 • Ξηραντήρια αραβοσίτου, με δυναμικότητα παραγωγής τους 50.000 τόνους, είναι από τα πλέον αποδοτικά στη χώρα μας και διακρίνεται για την τέλεια ποιότητα του ξηραινόμενου προϊόντος
 • Βιομηχανικά σφαγεία, με τρεις γραμμές σφαγής δυναμικότητας περίπου σαράντα πέντε τόνων ημερησίως, εναρμονισμένα στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας
 • Στην περιοχή Σέλο του Δημοτικού Διαμερίσματος Δοκιμίου Αγρινίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας μηδικής δυναμικότητας 4.000 τόνων
 • Στο Δημοτικό διαμέρισμα Σπολάϊτας Αγρινίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ελαιών δυναμικότητας επεξεργασίας και τυποποίησης 3.500 τόνων.

Έχοντας στο δυναμικό της τρία εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής, έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και συμβάλλει μέσω του ανταγωνισμού στην επίτευξη υψηλότερης οικονομικής προσόδου για τους παραγωγούς.

Την περίοδο 2003 – 2006 μέσω του μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑΥ 2000 – 2006 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, παραγωγής ζωοτροφών και παραγωγής αποξηραμένης μηδικής (pellets). Επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 1.740.000 €. Μέσω του ίδιου μέτρου προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού σφαγείου. Επένδυση με συνολικό προϋπολογισμό 680.000 €. Με τις παραπάνω επενδύσεις αυξήθηκε η δυναμικότητα των γραμμών παραγωγής και βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών

Ο Α.Σ. Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου “Ένωση Αγρινίου” είχε αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με την Υ.Α. 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) με 5.000 μέλη ελαιοπαραγωγούς.

Στις 30/01/2018 με την υπ’ αριθ. 5513/917 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της   Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, επικαιροποίησε την αναγνώριση του σύμφωνα με την Υ.Α. 397/18235/16.02.2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2430/110502/20.10.2017 (ΦΕΚ 3800/Β΄/27.10.2017) περί της αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών αναγνώρισης των Ο.Π. και των Ενώσεών τους Ε.Ο.Π., καθώς και των Ομ.Π.

Η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελίας του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» αριθμεί πλέον 75 μέλη ελαιοπαραγωγούς. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ο.Π. είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και η ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων, μέσω της εφαρμογής Προγράμματος Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

Προϊόντα της Οργάνωσης Παραγωγών

Σήμερα, εμπεδώνοντας την κεντρική φιλοσοφία της “η ισχύς εν τη ενώσει”, η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελιάς του Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” διεκδικεί την εκ νέου συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Έτσι η Ο.Ε.Φ.  αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα εννέα χρόνια μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της.

Κονσερβολιά Αγρινίου

Η πιο διαδεδομένη ελιά στον ελλαδικό χώρο, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς στη χώρα και αποτελεί την μεγαλύτερη και καλύτερη ποικιλία για την παραγωγή μαύρης ελιάς σε άλμη. Σε αυτή ανήκουν οι πράσινες ελιές, οι μαύρες ελιές και οι ξανθές ή ασπροκόκκινες ελιές. Το προϊόν παράγεται παραδοσιακά από ελιές εντός της γεωγραφικής ζώνης που περιλαμβάνεται από τα όρια των Επαρχιών Τριχωνίδας, Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και Βάλτου. Ωστόσο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κονσερβολιάς Αγρινίου είναι η συνεκτική της σάρκα, η άριστη γεύση, η αντοχή στην επεξεργασία και η διατήρησή της χωρίς καμία ποιοτική υποβάθμιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μεγαλόκαρπη ελιά με σχήμα αυγοειδές προς στρογγυλό χωρίς θηλή. Ο φλοιός είναι λεπτός, το χρώμα βαθύ πράσινο και το μήκος της περίπου 3,0 – 3,5 εκατ. Η ελιά συγκομίζεται αποκλειστικά με το χέρι για την αποφυγή τραυματισμού του καρπού.

Στο εργοστάσιο στη Σπολάϊτα, δυναμικότητας 3.500 τόνων, γίνεται η τυποποίηση, σε διάφορες συσκευασίες και μεγέθη. Μαύρες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Κονσερβολιά Αγρινίου, φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη, χωρίς χημικά συντηρητικά, φυσικές μαύρες ελιές χαρακτές σε λαδόξυδο, χωρίς χημικά συντηρητικά, επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών φυσικές ελιές Καλαμών σε άλμη, χωρίς χημικά συντηρητικά, φυσικές ελιές Καλαμών χαρακτές σε λαδόξυδο, χωρίς χημικά συντηρητικά και πράσινες ελιές Ισπανικού τύπου Εκπυρηνωμένες Τσακιστές.

Γνωρίζοντας την πραγματική αξία της ελιάς και τις δυνατότητες της περιοχής, καθώς στην Αιτωλοακαρνανία παράγονται περί τους 15.000 τόνους, εκ των οποίων οι περίπου 10.000 τόνοι στην περιοχή της Ο.Ε.Φ., η προσπάθεια βελτίωσης είναι διαρκής. Με νέες ετικέτες, συμμετοχή σε όλες τις σημαντικές διοργανώσεις προβολής των προϊόντων, συμφωνίες σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, στόχος είναι η ελιές Αγρινίου να γίνουν γνωστές σε όλο τον κόσμο και κατ’ επέκταση να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών.

(α) Μαύρες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Κονσερβολιά Αγρινίου

Φυσικές μαύρες ελιές χωρίς χημικά συντηρητικά είτε σε άλμη, είτε χαρακτές σε λαδόξυδο.

Οφείλουν το χρώμα τους στον χρόνο συγκομιδής τους από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου ώστε ο καρπός να είναι ώριμος. Συσκευάζονται σε λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 και 13 κιλών, καθώς και σε πλαστικά δοχεία 2, 3, 5, 13, 50 και 150 κιλών.

(β) Πράσινες ελιές ποικιλίας Κονσερβολιά Αγρινίου

Ελιές Ισπανικού τύπου είτε τσακιστές, είτε εκπυρηνωμένες που συλλέγονται από το δέντρο από τα τέλη Σεπτεμβρίου, έως τα μέσα Νοεμβρίου. Ο καρπός είναι πρώιμα κομμένος και με την κατάλληλη επεξεργασία είναι έτοιμος προς βρώση σε μικρό χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του. Συσκευάζονται σε λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 και 13 κιλών, καθώς και σε πλαστικά δοχεία 2,3,5,13,50 και 150 κιλών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ο.Π. Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” επιχειρεί να καθιερώσει μία περιφερειακή ταυτότητα, στηριζόμενη στη φήμη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελιάς Αγρινίου με σκοπό να προσφέρει εργαλεία στον παραγωγό. Η αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως Προϊόν Γεωγραφικής Προέλευσης θα διασφαλίσει τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, θα προσδώσει επιπλέον αξία, θα προσφέρει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτελεί μια σφραγίδα αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας και της ποιότητας της στα μάτια των καταναλωτών.

Επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών

Πρόκειται για ελιές Καλαμών φυσικής ζύμωσης χωρίς τεχνητά συντηρητικά, είτε σε άλμη είτε χαρακτές σε ελαιόλαδο. Η ποικιλία Καλαμών καλλιεργείται σε σημαντική έκταση της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου, ενώ ο καρπός συλλέγεται ώριμος από το Νοέμβριο έως τα Χριστούγεννα. Συσκευάζονται σε λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 και 13 κιλών καθώς και σε πλαστικά δοχεία 2, 3, 5, 13, 50 και 150 κιλών.

Αποτελέσματα υλοποίησης προηγούμενων προγραμμάτων Ο.Ε.Φ.

Πρόγραμμα Εργασίας Ο.Ε.Φ. για την τριετία 2009 – 2012

Η Ο.Π. του Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” κατόπιν της αναγνώρισής της ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) κατά το έτος 2009, υπέβαλλε στο ΥπΑΑΤ τριετές Πρόγραμμα Εργασίας 2009 – 2012 προϋπολογισμού 1.179.850,00 € το οποίο και ολοκλήρωσε, υλοποιώντας έτσι μέσα από αυτό επενδυτικές δράσεις εκσυγχρονισμού του εργοστασίου βρώσιμων ελιών που διαθέτει καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών σε ελαιοπαραγωγούς – μέλη της (πιστοποίηση κατά AGRO 2-1 & 2-2 Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια), με στόχο την προώθηση του προϊόντος και παράλληλα τη στήριξη του εισοδήματος αυτών.

Πρόγραμμα Εργασίας Ο.Ε.Φ. για την τριετία 2012 – 2015

Εντός του 2012 υπέβαλλε αίτημα για το αντίστοιχο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας, 2012 – 2015, προϋπολογισμού 1.819.225,00 €, το οποίο εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε επιτυχώς. Η Ο.Ε.Φ. κατάφερε μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις, να διασφαλίσει μετρήσιμα οφέλη για τους παραγωγούς της, τα προϊόντα, αλλά και την τοπική κοινωνία και οικονομία. Ενίσχυσε την υλικοτεχνική της υποδομή με:

1. Προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων πολυαιθυλενίου εξωτερικών διαστάσεων 1000×1200 mm

2. Εγκατάσταση Μονάδας Βιολογικού Εξοπλισμού

3. Hμιαυτόματη μηχανή περιτύλιξης παλετών

4. Προμήθεια δεξαμενών

5. Σύστημα γεμιστικής μηχανής και παρελκόμενα αυτού

6. Προμήθεια μηχανήματος εκπυρήνωσης – κοπής ελιάς και παρελκόμενων αυτού.

Πρόγραμμα Εργασίας Ο.Ε.Φ. για την τριετία 2015 – 2018

Ο Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου”, προχώρησε στην υλοποίηση Προγράμματος Εργασίας Ο.Ε.Φ., στο πλαίσιο εφαρμογής των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής. Η περίοδος υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας αφορούσε στην τριετία 2015 – 2018 και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την εφαρμογή αυτών ανήλθε στο ποσό των 2.480.572,00 €, με το ποσό του 1.735.536,00 € να αφορά σε χρηματοδότηση μέσω κοινοτικών πόρων και το ποσό των 372.518,00 € σε χρηματοδότηση μέσω εθνικών πόρων, βάσει της υπ’ αριθμ. 1802/36612/31.03.2015 Υ.Α..

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015 – 2018, ο Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” αποκόμισε σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς, το περιβάλλον, τα προϊόντα, την τοπική κοινωνία και οικονομία, καθώς και την ευρύτερη εικόνα και θέση του Α.Σ. στην αγορά τροφίμων. Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων, υπηρεσιών και εξοπλισμού, όπως συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ετήσια πιστοποίηση 1.600 παραγωγών βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3
 • Ετήσια εκπαίδευση 320 παραγωγών στις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας
 • Ετήσια εκπαίδευση 500 παραγωγών για τους τρόπους περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους κατά την παραγωγική διαδικασία και προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος
 • Ψηφιοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα της επιτραπέζιας ελιάς, και των σταδίων που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα, ποιότητα και ασφάλεια του τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς και ετήσια πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς
 • Συμμετοχή 1.000 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. στο σύστημα εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005, αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς
 • Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, με τη διαμόρφωση του σημείου παραλαβής, τον εκσυγχρονισμό του αντλιοστασίου και την ενίσχυση των υποστυλωμάτων του κτιρίου
 • Βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς με την προμήθεια:

1.

Ταξινομητή μεγέθους (διαλογέα)

2.

Αναβατόριου τροφοδοσίας διαλογέα με κουμπωτή ταινία

3.

Ταινίας μεταφοράς και παραλαβής ελιών από τράπεζες διαλογής για προώθηση στο αναβατόριο

4.

Τράπεζας διαλογής

5.

Παταριών προσωπικού

6.

Απομισχωτή ελιάς

7.

Βάσης απομισχωτή

8.

Πλυντηρίου – αναβατόριου, γίγας

9.

Αντλίας  υδρομεταφοράς ελιών

10.

Σπιράλ αντλίας υδρομεταφοράς για τη λειτουργία της

11.

Κάδου συγκέντρωσης και υδρομεταφοράς ελιών χωρητικότητας 1500 κιλών

12.

Ταχυσυνδέσμων 4΄΄

13.

Εκπυρηνωτικής μηχανής με παρελκόμενα αυτής

Η προβολή των δράσεων και των αποτελεσμάτων του τριετούς Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω ενημερωτικών επισκέψεων για εκπροσώπους μέσων που καλύπτουν αγροτικά και αγροδιατροφικά θέματα, που έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” και τον αγρό, καθώς και μέσω ενημερωτικού/ απολογιστικού έντυπου και θεματικού βίντεο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές ημερίδες με ομιλητές καθηγητές και επιστήμονες σχετικοί με τη ελιά, την παραγωγή, τα προβλήματα, τις λύσεις σε θέματα που απασχολούν την περιοχή και τους παραγωγούς, σχετικοί με την ανάπτυξη του προϊόντος και το μέλλον του κλάδου, στις οποίες παρευρέθηκαν παραγωγοί, συνεργάτες και επιχειρήσεις της Ο.Ε.Φ., εκπρόσωποι του παραγωγικού κλάδου από την ευρύτερη περιοχή, θεσμικοί και κλαδικοί φορείς.

Κατόπιν της επιτυχούς εκτέλεσης του προγράμματος των Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014, η Ο.Ε.Φ. συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, την αύξηση των πωλήσεών του, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών μελών της. Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ο.Π. προσφέροντας τεχνογνωσία ή/ και επιστημονική υποστήριξη, και προτείνοντας στοχευμένες λύσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
 • Τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Τη δημιουργία οργανωτικής και τεχνικής υποδομής για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς με πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα
 • Τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της Ο.Π. στα θέματα ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης

 

Post a Comment